Ga naar de inhoud

Communicatie

Betrokkenheid van en communicatie met de inwoner is erg belangrijk. Als schepen van communicatie wil ik hier nog meer op inzetten

Internet, sociale media, fysieke infomomenten, … het zal ook in de toekomst belangrijk blijven. … Ook ad hoc werkgroepen met geïnteresseerde burgers zijn mogelijk.

Onze website werd vernieuwd. Ook ons logo. Het kwam tot stand na een participatietraject. Voor inwoners die niet digitaal zijn, behouden we ons huis-aan-huis infoblad. 

De gemeentelijke facebookpagina had op bepaalde momenten zelfs grote steden ingehaald op vlak van interactie, zo bleek uit een neutraal onderzoek.

Bij grote plannen, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van straten of de uitbreiding van brouwerij, worden infovergaderingen georganiseerd, waar buurtbewoners hun stem kunnen laten horen. Haalbare voorstellen worden in de mate van het mogelijke ingepast in het plan. Via het openbaar onderzoek, dat bij zulke werken altijd wordt georganiseerd, kunnen burgers op een officiële manier hun mening kenbaar maken.

Communicatie

Betrokkenheid van en communicatie met de inwoner is erg belangrijk. Als schepen van communicatie wil ik hier nog meer op inzetten. Internet, sociale media, fysieke infomomenten, … het zal ook in de toekomst belangrijk blijven. … Ook ad hoc werkgroepen… Lees verder »Communicatie